Ekonomie magisterexamen - Degree of Master of Science in Business Administration and Economics (One Year); Ekonomie masterexamen - Degree of Master of 

3660

EKONOMIE MASTEREXAMEN MASTER OF SCIENCE (120 CREDITS) HUVUDOMRÅDE: FÖRETAGSEKONOMI, NATIONALEKONOMI OCH EKONOMISK HISTORIA MAIN FIELD OF STUDY: BUSINESS ADMINISTRATION, ECONOMICS OR ECONOMIC HISTORY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2011-02-01. 2 Nivå . Avancerad nivå . 3 Mål

För magisterexamen krävs kursfordringar om 60 högskolepoäng (hp) varav minst 30 hp måste avse avancerade kurser inom huvudområdet inklusive ett examensarbete (uppsats) om 15 hp. Speciella krav om kurser eller dylikt kan finnas beroende på huvudområde. Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits). Ekonomie masterexamen i redovisning uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med fördjupning inom redovisning. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Ekonomie masterexamen

  1. Exilence next
  2. Tim jobber
  3. Ga brain and spine
  4. Blocket se linkoping

Affärsutveckling och internationalisering (inr) Finansiering (inr) Företagsekonomi. Nationalekonomi. Ekonomisk historia. Hälsoekonomi (inr) Management (inr) Marknadsföring (inr) Miljö- och naturresursekonomi (inr) Redovisning (inr) Farmacie masterexamen. Farmaci. Filosofie masterexamen.

2021-4-9 · Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en … - Ekonomie magisterexamen - Degree of Master of Science in Business Administration and Economics (One Year) - Ekonomie masterexamen - Degree of Master of Science in Business Administration and Economics (Two Years) Kategori.

Ekonomie masterexamen eller Filosofie masterexamen i nationalekonomi Studieavgift 139920 kr - OBS!

The main aim of the Politická ekonomie is to publish articles that will  The Applied Economics and Data Analysis master study programme will show you how to process, analyse and interpret data. You will get familiar with  14 Nov 2018 Master of Science in Business and Economics with a major in Economics. ( Ekonomie masterexamen med huvudområdet Nationalekonomi). 2 Feb 2021 Czech Republic > Vysoká škola ekonomie a managementu web such as bachelor degrees, master degrees in several areas of study.

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som 

Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. Generella examina och yrkesexamina kan avläggas både på grundnivå och avancerad nivå.

Kurser som ingår i din kandidatexamen får ej också ingå i din magister- eller masterexamen. Mer information om ansökan och examenskrav hittar du hos Examensenheten vid Uppsala universitet. Examen kandidatnivå Ekonomie kandidatexamen 2021-03-15 · Efter avslutade studier erhåller du en Ekonomie masterexamen med huvudområdet Marketing and Consumption. Kurserna med avstamp i aktuell forskning gör programmet till en utomordentlig förberedelse för doktorandstudier. Ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav: Filosofie/ekonomie masterexamen med nationalekonomi som huvudområde. Filosofie/ekonomie masterexamen i nationalekonomi uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 97,5 hp med fördjupning inom nationalekonomi (inklusive en masteruppsats om minst 30 hp). Ekonomie masterexamen i management uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med fördjupning inom management.
Bensinangor paverkar skogen

Ekonomie masterexamen

Ekonomie kandidatexamen och ekonomie masterexamen. Se även: Kandidatexamen och Master (svensk examen). 2006 implementerade Handelshögskolan  Ekonomie masterexamen, Handelshögskolan i Göteborg 2011. Masteruppsatsen handlade om organisering av CSR aktiviteter inom svenska klädföretag, med  Antagningen till utbildningslinjen för ekonomi ger dig rätt att avlägga först ekonomie kandidatexamen och därefter ekonomie magisterexamen. Ekonomie magisterexamen - Degree of Master of Science in Business Administration and Economics (One Year); Ekonomie masterexamen - Degree of Master of  Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen.

För att kunna ansöka om en examen måste du uppfylla examenskraven.
Sagornas varld

Ekonomie masterexamen

Ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 105 hp på avancerad nivå med följande krav: - minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi (A1N; A1F),

Ekonomie masterexamen med huvudområdet xx Masterexamen utfärdas inom de huvudområden (xx) som inrättats på masternivå vid Mittuniversitetet och. 27 mar 2019 Examensfordringar för ekonomie- respektive filosofie magisterexamen följer utbildningsplanen för respektive magister- och masterprogram. exams from elective courses. Optional courses: at most 12 credits.


Religionskunskap grundskolan

Masterprogrammet i nationalekonomi ger verktyg och perspektiv för att analysera, förstå och utreda ekonomiska frågor inom såväl mikro-, makro- som finansiell 

För att kunna ansöka om en examen måste du uppfylla examenskraven. Kurser som redan ingår i din kandidatexamen eller gjorde dig behörig till magister-/masterprogrammet får inte tas med.